U bent hier

Dossier Ramadan

Laatste aanpassing. 2 mei, 2019

De Ramadan is een periode waarin moslims, ook in Nederland, vasten. Dit heeft consequenties voor hun lichamelijk welbevinden én medicijngebruik. Weliswaar zijn er dispensatieregels voor – onder meer – zieken, ouderen en zwangeren, maar niet alle moslims zijn daarvan op de hoogte.

Op de gezamenlijke website huisarts-migrant.nl van Pharos, NHG en LHV is achtergrondinformatie te vinden over de Ramadan. 

Meer informatie: kenniscentrum@nhg.org

Voorlichting

Publicaties

De Ramadan is een maand van bezinning die vorm krijgt in het vasten. Maar bij diabetes kan vasten ernstige gezondheidsrisico’s opleveren. Soms moet je je patiënten adviseren om niet mee te doen met het vasten.
Denk bij de presentatie van de klachten van de patiënt aan een mogelijk verband met de vasten. Als mensen klachten hebben door het vasten (misselijkheid, maagklachten) benadruk dan de tijdelijkheid hiervan. Houd bij het voorschrijven van medicatie (bijvoorbeeld antibiotica) zoveel mogelijk rekening met de optie van een eenmaaldaagse dosering. Menstruerende meisjes/vrouwen kunnen door pilgebruik in de gelegenheid worden gesteld om te vasten zonder onderbreking. Houd er rekening mee dat patiënten/cliënten tijdens de ramadan bij voorkeur in de ochtend afspraken maken.