U bent hier

Nieuwsberichten

verzameling pillen

Terugroepen metformine vanwege vervuiling met nitrosamines

25 november, 2020

In Nederland zijn in tabletten met metformine te hoge concentraties nitrosamines aangetroffen. Drie registratiehouders hebben in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besloten om een aantal partijen metformine tot op patiëntniveau terug te roepen. Alle overige partijen van deze merken en andere merken metformine voldoen wel aan de norm. Er is geen acuut risico voor patiënten die de verontreinigde metformine hebben gebruikt en er is een vervangend medicijn beschikbaar. Het advies aan huisartsen en patiënten is om door te gaan met metformine.
Foto mensen met mondkapjes in China

COVID-19 laatste update 25 november

25 november, 2020

In de regio Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw coronavirus. De meeste patiënten hebben als gevolg van dit virus een longontsteking. De naam van het virus is veranderd van 2019-nCoV in SARS-CoV-2.

Artsen en apothekers pleiten bij minister voor richtlijngericht voorschrijven

20 november, 2020

Artsen- en apothekersorganisaties hebben minister Van Ark dringend verzocht de modernisering van het Geneesmiddelensysteem (GVS) stop te zetten. In plaats van moderniseren van het GVS willen NHG, LHV, FMS, KNMP, NVZA, NApCo en ASKA inzetten op het realiseren van besparingen door afspraken te maken over richtlijngericht voorschrijven. Voor deze oplossing is zowel bij zorgverleners als bij patiënten meer draagvlak.

Online Algemene Ledenvergadering

19 november, 2020

Op donderdag 3 december organiseert het NHG een Algemene Ledenvergadering (ALV). Leden zijn van harte uitgenodigd om deze avond (online) aanwezig te zijn en mee te praten over de verschillende onderwerpen die op de agenda staan. De avond start om 19:00 uur.
Poten in de klei, kop in de cloud

Kick-off NHG-Congres: webinar Telemonitoring

19 november, 2020

Het NHG-Congres is al jaren een begrip onder huisartsen. Dit jaar heeft u de mogelijkheid om, naast het bezoeken van het fysieke evenement op 5 november 2021, ook drie webinars te bekijken. De online kick-off vindt plaats op donderdag 10 december 2020 en de toegang is gratis voor NHG-leden. Rode draad in alle evenementen is de inzet van digitale toepassingen in de huisartsenpraktijk. We belichten zowel de goede als de lastige punten van digitale zorg.
Logo van NHGdoc

Nieuw domein in NHGDoc: Stoppen met roken

12 november, 2020

Er is een nieuw domein in NHGDoc beschikbaar: Stoppen met roken. Dit domein is onderdeel van de maatregelen in het Nationaal Preventieakkoord om roken te ontmoedigen. Vooral mensen bij wie stoppen met roken van groot belang is, is motivatie en begeleiding van een hulpverlener gewenst. Om de huisarts hierbij te ondersteunen is een speciale Stoppen met roken module in NHGDoc opgenomen.
vrouw voorovergebogen van pijn

NHG-Standaard Pelvic inflammatory disease herzien

3 november, 2020

De NHG-Standaard Pelvic inflammatory disease (PID) is herzien. In de herziene standaard wordt aangeraden een CRP te bepalen in plaats van een BSE. Het advies om een eventueel aanwezige spiraal altijd direct te verwijderen is vervallen.

Fluorchinolonen: verhoogd risico op lekkende hartkleppen

2 november, 2020

Bij gebruik van alle fluorchinolonen (ciprofloxacine, levofloxacine, ofloxacine, norfloxacine, moxifloxacine en delafloxacine) bestaat een tweevoudig verhoogd risico op lekkende hartkleppen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert om bij patiënten met een verhoogd risico op deze ernstige bijwerking eerst andere behandelopties te overwegen. Zijn die er niet? Maak dan in overleg met de patiënt een zorgvuldige afweging van de voordelen en de risico’s van gebruik van deze middelen.

Internationale bijwerkingenweek

2 november, 2020

Het belang van melden van bijwerkingen door zowel patiënten als zorgverleners staat centraal in de internationale bijwerkingenweek. Door het melden van bijwerkingen ontstaat een completer beeld van de veiligheid van geneesmiddelen. De jaarlijkse campagne van het CBG en Bijwerkingencentrum Lareb loopt van 2 tot en met 6 november 2020.

Woensdag 4 november 2020 COVID-19 webinar: aanhoudende klachten en kwetsbare ouderen

29 oktober, 2020

Woensdag 4 november organiseren NHG, LHV en MedischeScholing.nl opnieuw een webinar. Hiermee krijgt de eerder gestarte reeks een vervolg. Thema’s die aan de orde komen zijn het langdurige herstel van COVID-19, de kwetsbaarheid van ouderen tijdens de tweede golf en de nieuwe red flags in het klinisch beeld. Tevens worden de laatste ontwikkelingen rondom het testbeleid en de sneltesten besproken.
twee oudere mensen doen een wandeling

Keuzetabel Artrose in de knie - samen beslissen

29 oktober, 2020

Op Thuisarts.nl is de keuzetabel ‘Behandelingen bij artrose in de knie’ gepubliceerd. De tabel is geschikt zowel voor huisartsen als patiënten en geeft een overzicht van mogelijke behandelingen. Een handig hulpmiddel om te praten over de gewenste behandeling(en) bij artrose in de knie.

Vervuiling metformine

28 oktober, 2020

NRC en Zembla hebben aandacht besteed aan een mogelijke vervuiling van metformine met NDMA. NDMA behoort tot de nitrosaminen en is waarschijnlijk een kankerverwekkende stof. Op de website van nrc.nl en Zembla en in de kranten van donderdag 29 oktober staat informatie waarover vragen kunnen ontstaan bij uw patiënten.

Voorrang griepvaccins voor mensen met een medische indicatie en 70-plussers

27 oktober, 2020

De vraag naar griepvaccins bij huisartsen lijkt het aantal beschikbare griepvaccins te overstijgen. Daarom heeft staatssecretaris Blokhuis, na advies van het RIVM, besloten om gezonde mensen vanaf 60 tot en met 69 jaar te vragen nu niet in te gaan op de uitnodiging voor het griepvaccin. Zo kunnen in ieder geval de meest kwetsbare mensen een griepvaccin krijgen.

Praktijkhandleidingen, e-learnings en Thuisartsteksten bevolkingsonderzoeken darmkanker en baarmoederhalskanker geactualiseerd

23 oktober, 2020

De NHG-producten over de bevolkingsonderzoeken (bvo) darmkanker en baarmoederhalskanker zijn geactualiseerd. In de producten over het bvo darmkanker worden de nieuwste resultaten gepresenteerd. In de producten over het bvo baarmoederhalskanker komt, naast de nieuwste resultaten, de belangrijkere positie van de zelfafnametest aan bod.

Hartstichting start landelijke hartfalencampagne

23 oktober, 2020

Mensen met symptomen die bij hartfalen kunnen passen eerder in beeld brengen bij de huisarts. Dat is het doel van de campagne, die in november op initiatief van de Hartstichting start. U kunt hierdoor extra vragen of mensen op het spreekuur krijgen.