U bent hier

Nieuwsberichten

FTO 'Medicijnresten uit water' wegens succes voortgezet

17 mei, 2021

De speciale FTO-editie 'Medicijnresten uit water', die in 2019 van start ging, wordt wegens succes en wat oponthoud in het coronajaar in 2021 voortgezet. Gastsprekers van het waterschap of drinkwaterbedrijf uit de regio zijn ook weer in 2021 beschikbaar om een presentatie te komen geven tijdens het FTO.

Inzet AstraZeneca bij patiënten onder 60 jaar

11 mei, 2021

Huisartsen mogen onder voorwaarden patiënten onder de 60 jaar vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. In de NHG-Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie zijn deze voorwaarden opgenomen en toegelicht.

Webinar ‘Digitaal: het nieuwe normaal’

11 mei, 2021

Het tweede webinar in aanloop naar het NHG-Congres in Den Bosch vindt plaats op donderdag 10 juni 2021. Eind vorig jaar waren er ruim 1.600 aanmeldingen voor het onderwerp Telemonitoring, met recht een succesvolle kick-off van deze driedelige reeks congreswebinars. Tijdens een kort en interactief programma staan we ditmaal stil bij digitale praktijkvoering, waarbij we inzoomen op kansen voor de huisarts, de patiënt en de toekomst. De toegang is gratis voor NHG-leden.

NHG-speld voor Marc Eyck

10 mei, 2021

Marc Eyck begon in 2016 als directeur-bestuurder van de NHG Praktijk Accreditering (NPA). Op maandag 10 mei neemt hij op pensioengerechtigde leeftijd afscheid op de Domus Medica in Utrecht. Een afscheid met een feestelijk tintje. Als blijk van waardering voor zijn inzet en bijzondere diensten voor de huisartsenzorg en voor het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) ontving hij uit handen van bestuursvoorzitter Wendy Borneman de NHG-speld.

Kanker en indicatie voor vaccinatie

4 mei, 2021

Diverse patiëntenorganisaties hebben patiënten geattendeerd op de mogelijkheid dat zij met voorrang een COVID-vaccinatie kunnen vragen bij de huisarts. Hierbij is de nuance in het selecteren niet altijd duidelijk geweest. Er zit namelijk verschil bij het indiceren tussen actieve behandeling voor kanker - waardoor er een verminderde afweer is zoals bijvoorbeeld bij chemo- of radiotherapie - en ooit kanker gehad hebben.

Leidraad FMS vervroegd ontslag COVID-19-patiënten met zuurstofbehoefte

3 mei, 2021

De FMS Leidraad vervroegd ontslag van COVID-19 patiënten met zuurstofbehoefte naar huis of naar een andere zorglocatie met monitoring biedt medische criteria voor vervroegd ontslag van stabiele, maar nog zuurstofbehoeftige COVID-19 patiënten die vanuit het ziekenhuis naar huis of naar een andere locatie met een zorgmogelijkheid buiten het ziekenhuis gaan met monitoring.

Nieuwe NHG-Standaard Hartfalen

3 mei, 2021

De nieuwe standaard geeft de cardioloog een grotere rol bij de diagnostiek en de instelling op medicatie. Ook is de indeling van hartfalen in overeenstemming gebracht met de internationaal gehanteerde terminologie. Dit betekent dat de oude onderverdeling in systolisch en diastolisch hartfalen is vervangen door een indeling gebaseerd op de echografisch geschatte linkerventrikel ejectiefractie (LVEF).

Brief aan informateur: heb oog voor zorg dicht bij huis

30 april, 2021

Acht huisartsenorganisaties, waaronder het NHG, vragen in een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink aandacht voor de maatregelen die nodig zijn om de huisartsenzorg in de huidige efficiënte en betaalbare vorm te kunnen behouden. Omdat de zorg voor de patiënt in de wijk zo ontzettend belangrijk is. Corona laat dat eens te meer zien.

Informatie over trombocytopenie na COVID-vaccinatie

23 april, 2021

Op 7 april 2021 heeft de European Medicines Agency's (EMA) geconcludeerd dat er een causaal verband is tussen het COVID-19-vaccin AstraZeneca (Vaxzevria) en de ontwikkeling van de zeldzame bijwerking Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia (VIPIT). Dit syndroom betreft een zeldzame combinatie van ernstige trombose en trombocytopenie. Op 20 april maakte de EMA bekend dat eenzelfde bijwerking is geconstateerd bij het COVID-19-vaccin van Janssen. Het NHG geeft informatie over VIPIT en hoe u kunt handelen.

28 april COVID-19 webinar: trombose na vaccinatie

23 april, 2021

Woensdagavond 28 april om 20.00 uur organiseren de LHV, het NHG en het RIVM in samenwerking met MedischeScholing.nl een COVID-webinar. Thema’s die we bespreken zijn trombose na vaccinatie, een update van het vaccinatiebeleid en begeleiding bij langdurige klachten na COVID-19.

GGD gaat grieppopulatie vaccineren

22 april, 2021

De LHV heeft samen met het ministerie van VWS en GGD GHOR Nederland afspraken gemaakt over de vaccinatie van mensen tussen 18 en 60 jaar die de griepprik krijgen (griepprikpopulatie). De conclusie is dat deze groep het snelst gevaccineerd kan worden door de GGD’en. Dit gebeurt in samenwerking met de huisarts, die de patiënten selecteert en uitnodigt. Het gaat om ongeveer 1 miljoen mensen.

COVID-testuitslagen afkomstig van GGD

22 april, 2021

De GGD stuurt positieve COVID-testuitslagen door naar de huisarts. Deze uitwisseling is tot stand gekomen in samenwerking met meerdere partijen, waaronder het NHG en de LHV. Er is gekozen voor het MedLab-bericht. Voor het rapporteren van de testuitslag voor bepalingen uit de NHG-Tabel Diagnostische bepalingen. Daardoor wordt de informatie over positieve testuitslagen die afkomstig zijn van de GGD, op dezelfde wijze aangeleverd als uitslagen van een laboratorium.

Subsidieoproepen ZonMw rond COVID-19 en samenwerking

22 april, 2021

ZonMw roept kennis- en onderzoeksinstellingen op hun subsidieaanvraag in te dienen voor onderzoek naar aanhoudende klachten na COVID-19. Daarnaast is er een subsidieoproep voor projecten waarin 3 beroepsgroepen, waaronder huisartsen, de multidisciplinaire samenwerking versterken en verbeteren.

Bezoek WONCA Europe nu met vroegboekkorting (6-10 juli)

15 april, 2021

WONCA Europe organiseert jaarlijks een internationaal congres met als doel het verbeteren van de zorgkwaliteit en het stimuleren van kennisuitwisseling binnen de Europese huisartsengemeenschap. Het bestaat uit 47 lidorganisaties die maar liefst meer dan 90.000 huisartsen in Europa vertegenwoordigen. Het NHG heeft de eer om in 2021 gastheer te zijn. Vanuit huis of de praktijk kunt u live of in eigen tijd dit congres volgen of terugkijken. Schrijf u nu in en ontvang tot 20 mei een vroegboekkorting!

Afbouwen antidepressiva - uitzending Zembla

15 april, 2021

Op donderdag 15 april besteedt het tv-programma Zembla aandacht aan het afbouwen van antidepressiva. Mogelijk krijgt u vragen van uw patiënten na deze uitzending. Ter ondersteuning bij het afbouwen van SSRI's en SNRI's biedt het NHG u praktische handvatten.