U bent hier

Nieuwsberichten

Geschil over Ivermectine

21 juli, 2021

Vandaag dient voor de rechtbank in Utrecht een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor over de totstandkoming van het advies over Ivermectine in de richtlijn COVID-19 van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB) wil hiermee – naar eigen zeggen – uiteindelijk via de rechter afdwingen dat Ivermectine (off-label) als behandeloptie tegen COVID-19 in de richtlijnen van het NHG wordt opgenomen. Het NHG vraagt de rechtbank om het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor af te wijzen.

Ideeën gezocht voor onderzoek alledaagse ziekten

19 juli, 2021

De Stichting Fonds Alledaagse Ziekten nodigt u uit om ideeën in te dienen voor een onderzoeksproject op het gebied van alledaagse ziekten in de huisartsenpraktijk. Het thema van de ronde 2021 is ‘Alledaagse aandoeningen bij vrouwen’.
Terugroepactie aantal bloeddrukmedicijnen losartan, valsartan en irbesartan

Terugroepactie aantal bloeddrukmedicijnen losartan, valsartan en irbesartan

13 juli, 2021

In een aantal medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen zit een onzuiverheid. Het gaat om medicijnen met losartan, valsartan of irbesartan, ook wel sartanen of angiotensinereceptorblokkers, (ARB’s) genoemd. De fabrikanten van deze medicijnen roepen de partijen terug die niet voldoen. Dit gebeurt in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het merendeel van de geteste medicijnen voldoet wel aan de limiet en hoeft niet teruggeroepen te worden. Er is geen direct risico voor patiënten.

Van NHG-dossier Coronavirus naar NHG-Standaard COVID-19

8 juli, 2021

Het NHG-dossier Coronavirus heeft huisartsen tot nu toe voorzien van actuele informatie over SARS-CoV-2. Kennis over ‘acute’ COVID-19 is steeds meer gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaring. Ook zijn ontwikkelingen minder turbulent.

PIN’s worden NHG E-learnings

8 juli, 2021

Met ingang van 1 september 2021 vernieuwen we onze abonnementsopzet voor online nascholing. We nemen na 25 jaar afscheid van de alom vertrouwde term ‘PIN’s’ en zetten onze kwalitatief hoogwaardige nascholing voort onder de naam NHG E-learnings.

Themanummer H&W over 50 jaar huisartsopleiding

2 juli, 2021

De Nederlandse huisartsopleiding bestaat 50 jaar. Ter ere van deze mijlpaal brengen Huisarts en Wetenschap en Huisartsopleiding Nederland gezamenlijk een themanummer uit. Lourens Kooij, een van de eerste huisartsen die zich kwalificeerde in de huisartsopleiding, en aios Rick van Uum namen vandaag het eerste exemplaar in ontvangst.

Urgente kennisvragen samengebracht in Kennisagenda COVID-19 Huisartsgeneeskunde

2 juli, 2021

Het NHG heeft de Kennisagenda COVID-19 Huisartsgeneeskunde uitgebracht. Uit een lijst van in totaal 163 kennislacunes is een breed gedragen top 10 met belangrijke kennisvragen over COVID-19 voor de eerste lijn geprioriteerd. Met deze kennisagenda wordt het belang en de urgentie om verder onderzoek te doen naar COVID-19 onderstreept. Onderzoek is relevant om kwalitatief goede en wetenschappelijk onderbouwde zorg voor COVID-19 patiënten in de eerste lijn te blijven leveren.

Mondneusmaskers en patiëntenstromen bij risiconiveau ‘zorgelijk’

1 juli, 2021

Het aantal SARS-CoV-2 infecties neemt af en de prevalentie daalt. Momenteel bevindt Nederland zich in risiconiveau ‘zorgelijk’. Bij dit risiconiveau horen bepaalde infectiepreventieve adviezen voor huisartsenpraktijken en -posten, voor patiënten en zorgverleners. Deze adviezen sluiten aan bij de adviezen van RIVM en FMS.

Nederlandse ketenaanpak medicijnresten internationaal erkend

1 juli, 2021

Vandaag heeft de World Future Council de prijswinnaars bekend gemaakt voor de Future Policy Award. De Nederlandse aanpak Medicijnresten uit Water was als één 1 van de 12 finalisten overgebleven. De prijs is een waardering voor inspirerend, innovatief en effectief beleid voor een duurzame toekomst.
Man en vrouw in overleg achter laptop

LINKH stopt, NHG en ABC1 zetten kwaliteitsborging voort

1 juli, 2021

LINKH, het Landelijk Implementatie Netwerk Kwaliteitsbeleid Huisartsenzorg, is per 1 juli 2021 gestopt. De werkzaamheden van LINKH zijn overgedragen aan het NHG en aan het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG. Het NHG zorgt voor inhoudelijke ondersteuning en kwaliteitsborging via het bij- en nascholingssysteem van de EKC-toetsgroepen en de Perifeer Accreditatie Medewerkers (PAM).

Vervangingstermijn hormoonspiraal 6 jaar

29 juni, 2021

In de NHG-Standaard Anticonceptie is een kleine aanpassing doorgevoerd.De vervangingstermijn van de hormoonspiraal met 52 mg levonorgestrel (Mirena®) is, in plaats van 5 jaar, voortaan 6 jaar.

Herziene richtlijn Niet-aangeboren hersenletsel en arbeidsparticipatie

28 juni, 2021

De richtlijn Niet-aangeboren hersenletsel en arbeidsparticipatie is herzien. Deze richtlijn bevat aanbevelingen voor (de terugkeer naar) werk bij volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Aanbevelingen die relevant zijn voor de huisarts worden bij herziening in de NHG-Standaarden Beroerte en Hoofdtrauma opgenomen.

Zoekfunctie richtlijnenwebsite verbeterd

23 juni, 2021

De NHG-richtlijnenwebsite is op basis van gebruikersfeedback verbeterd! De belangrijkste wijziging is dat u nu ook binnen de richtlijn gericht kunt zoeken. Daarnaast is ook een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd, zoals het maken van een actuele PDF en de mogelijkheid om alle NHG-Standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen te downloaden. Zo heeft u ook offline toegang tot de informatie, waar en wanneer u het nodig heeft.

Voorbereidingen Stoptober 2021 gestart

18 juni, 2021

De voorbereidingen voor de achtste editie van de landelijke Stoptober-campagne zijn begonnen. Samen 28 dagen niet roken in oktober. Als zorgprofessional kunt u het verschil maken. Doe mee met het gratis webinar over Stoptober 2021 en bestel de toolkit.

Adviezen bij hitte

17 juni, 2021

Het is erg warm en dat blijft de komende dagen zo. Dat brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor kwetsbare groepen. Het verschil in temperatuur tussen verstedelijkt gebied en platteland kan oplopen tot 8 graden. Hoge gebouwen houden in de stad de wind tegen waardoor het niet snel afkoelt in de nacht. In het NHG-Dossier Farmacotherapie is een document ‘Hitteplan’ opgenomen. In dit document zijn de adviezen voor de behandeling van patiënten met dehydratie en de aanpassing van medicatie bij hitte uit de verschillende NHG-richtlijnen gebundeld.