U bent hier

Nieuwsberichten

Kaderhuisartsen, expertgroepen en NHG: hoe zit het precies?

13 januari, 2020

Diverse kaderopleidingen, ruim 650 kaderhuisartsen, 12 expertgroepen én het NHG. Allemaal belangrijke stakeholders in ons vakgebied. Maar hoe verhouden deze zich tot elkaar? Hoe werken ze samen? Wat zijn de verschillen? Wat levert dat op voor de huisartsgeneeskundige zorg?

Gereviseerde standaard CVRM beschikbaar in NHGDoc

8 januari, 2020

Het gereviseerde domein Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM), gebaseerd op de laatste herziening van de NHG-Standaard, is nu beschikbaar in NHGDoc.

Eigen risico vervalt bij stoppen-met-rokenprogramma’s

8 januari, 2020

Vanaf 1 januari 2020 betalen patiënten geen eigen risico meer wanneer ze een stoppen-met-rokenprogramma volgen vanuit de eerstelijnszorg. Hieronder wordt ook de Generalistische Basis GGZ verstaan. Zorgverzekeraars hebben ervoor gekozen deze zorg, die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, vrij te stellen van het eigen risico.
Foto voorkant Onderzoeksagenda

Subsidieoproep: projectideeën onderzoeksvragen

7 januari, 2020

ZonMw roept huisartsen en huisartsonderzoekers op om projectideeën in te dienen die antwoord geven op de geprioriteerde onderzoeksvragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Dat kan tot uiterlijk 4 februari 2020. Gehonoreerde projecten komen vervolgens in aanmerking voor een subsidie.
Henriëtte van der Horst

Henriëtte van der Horst nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

20 december, 2019

Op 12 december is prof. dr. H.E. (Henriëtte) van der Horst door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Zij volgt hiermee Bart Berden op, die vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van 8 jaar afscheid heeft genomen.
Henriëtte van der Horst en Henk Schers

Jaarplan 2020 en benoeming nieuwe voorzitters tijdens ALV

20 december, 2019

Op donderdag 12 december 2019 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in Utrecht. Hoofdpunten op de agenda waren het jaarplan en de begroting voor 2020 en de voordrachten voor de Raad van Toezicht en de Verenigingsraad.

Nieuw: leidraad Ziektespecifieke overzichten

19 december, 2019

Met behulp van de nieuwe leidraad kunnen HIS- en KIS-leveranciers in hun informatiesysteem handige ziektespecifieke overzichten inrichten. Die overzichten zijn bestemd voor de medewerker in de huisartsenpraktijk: ze besparen de zorgverlener tijd en bevorderen een persoonsgerichte aanpak.

NHG-Standaard Stabiele angina pectoris herzien

18 december, 2019

De NHG-Standaard Stabiele angina pectoris (SAP) is herzien. Bij de herziening van deze standaard is de aandacht vooral uitgegaan naar de plaats van het inspannings-ECG bij de diagnostiek van SAP, het verwijsbeleid in de diagnostische fase en het medicamenteuze stappenplan voor de behandeling van SAP. Duidelijk is dat de anamnese voor de huisarts het belangrijkste instrument is om de syndroomdiagnose angina pectoris te stellen. Deze standaard sluit aan op de recent verschenen ESC richtlijn en op de LTA Stabiele angina pectoris die in het voorjaar van 2020 verschijnt.

E-learning Stoppen met roken

16 december, 2019

In opdracht van het Ministerie van VWS ontwikkelde het NHG de e-learning Stoppen met roken. Deze is gebaseerd op de NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken en op de NHG-Zorgmodule Leefstijl Roken. De PIN behandelt meerdere praktijkvoorbeelden, ondersteund met duidelijke video’s. De PIN is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van VWS in het kader van het Preventieakkoord Roken 2019-2021.
Met een beperking achter de laptop

Thuisarts.nl ook bruikbaar voor mensen met een beperking

12 december, 2019

Thuisarts.nl heeft het Certificaat van toegankelijkheid gekregen. Dat betekent dat de website voldoet aan drempelvrij niveau 2 (AA) van het Waarmerk drempelvrij.nl.
Foto van overleg

Aanmelden focusgroepen kerntaken in de praktijk

6 december, 2019

Op 21 januari 2019 zijn de herijkte kernwaarden en kerntaken gepresenteerd tijdens de Woudschotenconferentie Toekomst Huisartsenzorg. De landelijke huisartsenorganisaties NHG, LHV, InEen en VPH zijn gestart met het beschrijven van de concrete kaders: hoe gaat de huisarts in het dagelijks werk invulling geven aan de herijkte kerntaken? In januari 2020 organiseren we vier focusgroepen om deze kaders te toetsen bij onze leden.

Keuzehulp op Thuisarts.nl: Testen op prostaatkanker?

5 december, 2019

Diagnostiek bij prostaatkanker heeft momenteel veel aandacht. De nieuwe keuzehulp op Thuisarts.nl ‘Testen op prostaatkanker?’ helpt mannen die hierover vragen hebben een weloverwogen keuze te maken. Deze keuzehulp is ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en het Radboudumc in Nijmegen, de ProstaatKankerStichting.nl en de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU).

Nieuwe Thuisartsfilms over CVRM en Depressie

28 november, 2019

Na het uitkomen van de nieuwe multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risico Management (CVRM), de nieuwe NHG-Standaard en alle nieuwe situaties op Thuisarts.nl, zijn er nu ook vier nieuwe Thuisartsfilms over dit onderwerp. Daarnaast biedt Thuisarts.nl twee nieuwe films over depressie.

Boek ‘CVRM in de huisartsenpraktijk’ uitgebracht

26 november, 2019

Het volledig herziene boek ‘CVRM in de huisartsenpraktijk’ is uit. Een praktisch boek, specifiek gericht op de uitvoering van het cardiovasculair risicomanagement door huisarts en praktijkondersteuner. Aan de orde komen organisatie en uitvoering van het CVRM-spreekuur, maar ook de afzonderlijke interventies.

Veelgestelde vragen maternale kinkhoestvaccinatie

25 november, 2019

Vanaf 16 december wordt de maternale kinkhoestvaccinatie opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Vanaf die datum kunnen zwangeren bij consultatiebureaus van de jeugdgezondheidszorg een afspraak maken om de vaccinatie te halen. Vanaf 2 december worden zwangeren hierover geïnformeerd door hun verloskundig zorgverlener.