U bent hier

Besmettingen MERS-virus Zuid-Korea

12 juni, 2015

Vanwege de relatief omvangrijke verspreiding van MERS-CoV in ziekenhuizen in Zuid-Korea is het van belang om alert te zijn op MERS-CoV-infectie bij patiënten die zich presenteren met een ernstige acute respiratoire infectie en die in de voorafgaande 14 dagen een ziekenhuis in Zuid-Korea hebben bezocht.

In mei 2015 is een reiziger in Zuid-Korea teruggekeerd uit het Midden-Oosten met een MERS-coronavirusinfectie. Doordat er niet tijdig infectiepreventiemaatregelen zijn genomen is rondom deze patiënt is een uitbraak ontstaan.

Wat betekent dit voor de huisarts?

MERS-CoV infecties kunnen ernstige luchtwegklachten veroorzaken, vooral bij mensen met co-morbiditeit, in het bijzonder afweerstoornissen. Ook kunnen diarreeklachten voorkomen. Huisartsen kunnen bij een patiënt die recent (≤ 14 dagen voor de eerste ziektedag) uit het Midden Oosten (Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Oman, Koeweit, Egypte, Libanon, Iran en Jordanië) of Zuid-Korea is teruggekeerd en zich meldt met ziekteverschijnselen, het reguliere beleid volgen: bij lichte klachten is het beleid afwachtend, bij verergering van de klachten (passend bij longontsteking of andere ernstige ziekteverschijnselen) is overleg met een internist/infectioloog geïndiceerd. Bij immuungecompromitteerde personen kan de ziekte zich ook als ernstige infectie zonder respiratoire symptomen presenteren. Bij patiënten met een sterk verminderde weerstand is daarom al in een vroeg ziektestadium overleg gewenst.

Bij een sterk vermoeden van een MERS-CoV infectie wordt geadviseerd om in overleg met de internist/ infectioloog de patiënt in te sturen voor diagnostiek en opname.

Eerdere nieuwsberichten

Thuisarts-informatie