U bent hier

Echte verandering in het belang van huisarts en patiënt

5 oktober, 2015

Echte verandering in het belang van de huisarts en zijn patiënten. Dat is volgens huisartsenorganisaties (LHV, NHG, VPH) en eerstelijns brancheorganisatie InEen, de uitkomst van de Het Roer Moet Om werkgroepen. Op het gebied van meer gelijkwaardigheid, minder bureaucratie, kwaliteit en kwaliteitsmeting zijn belangrijke stappen gezet. Ze moeten het werk van huisartsen makkelijker en weer aantrekkelijker maken. Zodat meer tijd kan worden besteed aan de patiënt.

Eerder dit jaar liepen de spanningen tussen huisartsen en verzekeraars hoog op. Het moest anders, in het belang van huisarts en patiënt. Actiecomité Het Roer Moet Om en Minister Schippers stelden een deadline. 1 oktober 2015 moesten er concrete verandervoorstellen liggen. Die liggen er nu. Hiermee geven huisartsen- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, toezichthouders, en de overheid gehoor aan de duidelijke boodschap van ruim 8.000 huisartsen.

Verbeterd contracteringsproces 

Eerder dit jaar bleek dat huisartsen massaal ontevreden zijn over het contact en contract met de verzekeraar. In de contractering 2016 verandert er al veel, maar we gaan een stap verder. Door voor 2017 onderdelen van het contract te uniformeren. Verzekeraars gaan meerjarige overeenkomsten afsluiten. En het contracteringsproces wordt verbeterd en vereenvoudigd. Ondermeer door jaarlijkse evaluaties, betere bereikbaarheid en een onafhankelijke geschillencommissie. 

Meer ruimte voor samenwerking

Huisartsen zijn door de Mededingingswet terughoudend geworden om samen te werken. Dat vindt iedereen een slechte zaak. Deze situatie gaan we op verschillende manieren verbeteren. De ACM biedt meer ruimte voor samenwerking die in het belang is van patiënt en verzekerde. Door terughoudend te zijn bij eventuele overtredingen van de Mededingingswet, zolang alle betrokken partijen (patiënten, zorgverleners en verzekeraars) tevreden zijn. Ook onderzoeken we mogelijkheden van een groepsvrijstelling in de Mededingingswet en de verhoging van het bagatel.

Bureaucratie structureel terugdringen

Het klinkt eenvoudig: verminder de administratieve lasten en schaf formulieren af. Maar sommige administratieve verplichtingen zijn onvermijdelijk. Toch is het gelukt om belangrijke verbeteringen af te spreken:

  • Bij het voorschrijven van genees- en hulpmiddelen volstaat het recept. Bijna alle extra formulieren vervallen. Een recept is immers een recept.
  • Het herhalen van machtigingen voor materialen bij chronische aandoeningen, maar ook bij Baxter-afgifte door de apotheek, wordt geschrapt. 
  • Worden merkgeneesmiddelen voorgeschreven, dan volstaat de vermelding ‘medische noodzaak’ op het recept. Extra formulieren vervallen. 
  • En voor een doorlopende medisch-specialistische behandeling is het volgende jaar geen nieuwe verwijzing nodig .

Modernisering kwaliteitsbeleid

Goed kwaliteitsbeleid is essentieel. Toch kost het huisartsen steeds meer moeite om kwaliteitsbeleid uit te voeren. Daar willen we een einde aan maken. Een taskforce met vertegenwoordigers van huisartsen, patiënten en verzekeraars gaat het kwaliteitsbeleid moderniseren.

  • Huisartsenorganisaties ontwerpen een nieuw kwaliteitssysteem met basiskwaliteitseisen. 
  • Het aantal indicatoren in de ketenzorg gaat terug naar acht per keten. Verzekeraars zetten niet langer eigen vragenlijsten uit, zij sluiten aan bij de nieuwe indicatorenset.
  • Er komt een geaccepteerde lijst met zinvolle en valide kwaliteitsindicatoren
  • En er komt een methode om patiëntervaringen beter te meten en evalueren.

Startpunt geen eindpunt

Al deze veranderingen zijn niet van de ene op de andere dag doorgevoerd. Maar we gaan hier zo snel mogelijk voor zorgen. Bovendien is dit een startpunt, geen eindpunt. Een aantal werkgroepen gaan door. Zo zorgen we ervoor dat deze verbeteringen niet eenmalig zijn, maar structureel.

Het volledige document met alle veranderingen lezen? Download het hier.

Eerdere berichten

Zorgveld aan de slag met actiepunten Het Roer Moet Om (3 juli)
Nieuwsbericht Reactie NHG open brief actiecomité (24 april)
Nieuwsbericht artikel Stop misbruik van onze standaarden (17 april)
Nieuwsbericht NHG steunt Manifest (13 maart)
Column Rob Dijkstra Vertrouwensbalans (3 maart)