U bent hier

Tussenstand Het Roer Gaat Om

1 april, 2016

Huisartsen, eerstelijns- en patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars, hebben de tussenstand van Het Roer Gaat Om gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens de LHV-Huisartsbeurs. In aanwezigheid van minister Schippers is de balans opgemaakt én zijn er nieuwe veranderingen aangekondigd op het gebied van meer gelijkwaardigheid, minder bureaucratie en kwaliteit.

Huisartsenorganisaties InEen, LHV, NHG en VPhuisartsen vinden dat er – net als op 5 oktober - mooie resultaten zijn geboekt die het werk van huisartsen makkelijker en weer aantrekkelijker maken. “Natuurlijk waren er pittige discussies tussen huisartsen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en de overheid. En op sommige thema’s hadden we verder willen zijn. Maar het belangrijkste is dat we resultaten geboekt hebben die we een jaar geleden niet durfden hopen. Daarom gaan we door en komen we eind dit jaar opnieuw met een tussenrapportage.”

Grootste stappen

De grootste stappen zijn tot nu toe gezet in het verminderen van administratieve lasten. Een groot aantal overbodige formulieren werd afgeschaft. Ook ging in januari hetroergaatom.nl live, de website met alle oplossingen voor het verminderen van de bureaucratie. Hetroergaatom.nl is al meer dan 8000 keer geraadpleegd. Een nieuwe mijlpaal is de afspraak dat het CIZ de indicatie van patiënten in de langdurige zorg gaat verstrekken aan hun huisarts, zodat huisartsen en instellingen weten wie welke zorg kan en mag leveren. Hiervoor worden de komende tijd de nodige technische stappen gezet.

Elf afspraken voor een gelijkwaardiger contracteringsproces

We maken het contracteringsproces tussen huisartsen en zorgverzekeraars gelijkwaardiger. Met elf concrete afspraken over zaken als het volgbeleid, de oplossing van geschillen en wederzijdse bereikbaarheid, met een tijdspad waar iedereen zich aan houdt. Ook onderzoeken we of het mogelijk is de NZa-beleidsregel eerder te publiceren dan 1 juli, zodat huisartsen, huisartsenorganisaties en zorgverzekeraars meer tijd hebben om goede afspraken te maken. Tot slot uniformeren we een deel van het contract. De laatste juridische hordes hiervoor worden nu genomen.

Kwaliteit

In oktober 2015 is een taskforce opgericht om het kwaliteitsbeleid te moderniseren. De kwaliteit van de praktijk en de huisarts zijn goed geborgd. Maar het moet voor huisartsen minder belastend worden een goed kwaliteitsbeleid te voeren. Een lastige klus, maar ook hier zijn belangrijke stappen gezet.

De kwaliteitseisen zijn uitgebreid beschreven. Centraal staan intercollegiale toetsing en intervisie. Van de 40 uur nascholing per jaar, kan hier tot wel 20 uur aan worden besteed. Dat maakt de nascholingstijd relevanter en meer inspirerend. Deze verandering wordt nu ingebed in de herregistratie-eisen.

Per 1 januari 2016 is het aantal indicatoren in de ketenzorg teruggebracht naar acht per keten. Voor de rest van de huisartsenzorg, is er nog geen lijst vastgesteld met valide, relevante en onderscheidende kwaliteitsindicatoren. Hier werken we aan verder.

Aandacht voor patiëntervaringen en -informatie

We gaan het makkelijker maken om patiëntervaringen op te halen en te delen. De patiënten enquête die onderdeel is van de verplichte visitatie, wordt hiervoor aangepast en komt in een speciale toolbox. Ook zorgen we voor betere keuze-informatie voor de patiënt, zodat huisarts en patiënt makkelijker een ‘match’ maken. Dit gebeurt via een gesprekshulp voor het kennismakingsgesprek op

Thuisarts.nl en de website van de Patiëntenfederatie NPCF. Verder helpen we huisartsen betere informatie over de praktijk op de praktijkwebsite te zetten.

De rol van het NHG

Als wetenschappelijke vereniging staat voor het NHG het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsenzorg hoog in het vaandel. Belangrijk voor het NHG is dat meer dan voorheen de dialoog wordt gezocht met de leden over de vraag wat nodig is om invulling te geven aan het kwaliteitsbeleid van de huisartsenzorg. Wat kan het NHG daarbij doen om zijn leden te ondersteunen? Bij het ontwikkelen van de producten, diensten en de inhoudelijke belangenbehartiging zal ‘kwaliteit werkbaar maken’ het adagium zijn.

Een belangrijke activiteit van het NHG is het maken en onderhouden van de NHG-Standaarden, waarin de wetenschappelijke kennis wordt samengevat van huisartsgeneeskundige onderwerpen. Onder alle andere producten en diensten hoort het maken van instrumenten om meer inzicht te krijgen in het eigen handelen van de huisarts en in de diensten van de praktijk. Zo maakt het NHG indicatoren waarmee de mate waarin volgens richtlijnen wordt gewerkt, inzichtelijk kan worden gemaakt. De huisarts kan deze gebruiken als spiegelinformatie.

Belangrijke uitkomst uit HRMO is dat met alle partijen is afgesproken dat deze indicatoren alleen gebruikt mogen worden voor het vergelijken of bekostigen van praktijken wanneer deze relevant voor de zorg, gevalideerd en onderscheidend zijn. Er zijn tot nu toe geen indicatoren vastgesteld die hieraan voldoen.

In de afgelopen maanden heeft de nauwere samenwerking met LHV, Ineen en VPH geleid tot gezamenlijke belangenbehartiging en het streven naar betere aansluiting tussen inhoud en randvoorwaarden voor de huisartsen.

De volledige tussenrapportage van april 2016 lezen? Download het hier (pdf).

Eerdere berichten