U bent hier

Week tegen Kindermishandeling – afwegingskader en stappenplan

20 november, 2019

Op 20 november 2019, tijdens de Week tegen Kindermishandeling, is het 30 jaar geleden dat het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is aangenomen door de Verenigde Naties. Professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling delen dit jaar hun verhaal.

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

De KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld (2018) vormt de professionele norm voor artsen. Onderdeel is ook een praktische factsheet (pdf), die professionals helpt specifieke doelgroepen en vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen. Verder is er een overzichtelijke webpagina beschikbaar waar alle vormen van huiselijk geweld te vinden zijn. Hier wordt informatie gegeven over het type geweld, belangrijke risicofactoren en signalen, tips voor bij het doorlopen van het stappenplan van de meldcode, cijfers en verwijsmogelijkheden.

Verplicht afwegingskader

Wanneer moet je als arts vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis? Tegenwoordig werken artsen verplicht met het afwegingskader (pdf). Hierin staan vijf afwegingsvragen in een overzichtelijk stroomschema opgenomen, die je leiden naar je beslissing over melden bij Veilig Thuis. Daarnaast wordt ingezoomd op de vraag wat een acute en structureel onveilige situatie is, dan moet namelijk altijd een melding bij Veilig Thuis worden gedaan. Ook beschrijft het afwegingskader preciezer hoe de arts in andere situaties tot de conclusie kan komen dat een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is. Vanuit de LHV zijn er huisarts-ambassadeurs actief, die een brugfunctie kunnen vervullen tussen de verschillende spelers in het veld.

Blended learning ‘Thuis niet Pluis’

NHG Scholing biedt een nascholing van vier uur aan, waarin huisartsen en poh’s-ggz kennismaken met systeemgericht werken bij huiselijk geweld. Deze groepsgewijze nascholing wordt gecombineerd met een e-learning van Augeo, die de huisarts of poh-ggz voorafgaand aan of na afloop van de scholing individueel kan volgen.

> meer informatie en aanmelden 

Ervaringsverhalen

In Nederland groeit circa 3% van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Van 18 t/m 24 november is het de Week tegen Kindermishandeling. Daarin staan dit jaar de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we hun inzichten en ervaringen optimaal benutten? Kijk op www.weektegenkindermishandeling.nl.

Voorlichting op Thuisarts.nl

Op Thuisarts.nl is uitgebreide patiënteninformatie over kindermishandeling beschikbaar, die aansluit op het afwegingskader. Als huisarts kunt u verwijzen naar deze informatie.