U bent hier

Wijzigingen deskundigheidsbevorderingspunten voor huisartsen bij deelname NHG-Praktijkaccreditering

20 januari, 2017

Actieve deelname aan de NHG-Praktijkaccreditering kunnen deskundigheidsbevorderingspunten opleveren.

Het NHG heeft zich met de input van NPA ingespannen om met ingang van 1 januari 2017 een vast aantal deskundigheidsbevorderingspunten in te stellen voor deelname aan de NHG-Praktijkaccreditering. Hiermee hoopt zij de administratieve druk te verminderen en huisartsen te waarderen voor hun inspanningen op het gebied van kwaliteitsverbetering. Het NHG heeft de argumentatie voor deze deskundigheidsbevorderingspunten voorgelegd aan het Accreditatie Bureau voor huisartsen (ABC1) en deze heeft hiermee ingestemd.

Werken aan kwaliteit wordt gewaardeerd

Het bezig zijn met kwaliteitsverbetering, het organiseren en aansturen van de daadwerkelijke uitvoer van verbeteringen door het hele team van de huisartsenpraktijk, is een vast onderdeel van het huisartsen vak. Werken aan kwaliteit met behulp van de NHG-Praktijkaccreditering draagt bij aan het onderhouden en verwerven van competenties van de deelnemende huisartsen en praktijkpersoneel. Voldoende reden om de investering in kwaliteitsverbetering met behulp van de NHG-Praktijkaccreditering te waarderen en in aanmerking te laten komen voor deskundigheidsbevorderingspunten.

Overzicht toekenning deskundigheidsbevorderingspunten deelname aan de NHG-Praktijkaccreditering per 1 januari 2017

Toekenning deskundigheidsbevorderingspunten per huisarts bij deelname aan de NHG-Praktijkaccreditering voor (pre-)auditactiviteiten vanaf 1 januari 2017

Pre-audit en eerste audit

Controle- audits (jaarlijks)

Audit zelf (mits aanwezig)

2 punten

2 punten

Betrokken bij voorbereiding audit en/of thema

10 punten

4 punten

Coördinator kwaliteit (indien huisarts)

4 punten

4 punten

De aanwezigheid van de huisartsen bij het audit gesprek en de betrokkenheid bij de verbeterplannen wordt door de auditoren van NPA geverifieerd en vastgelegd.

Waarnemers

Vaste waarnemers die op grond van een werkgeversverklaring kunnen aantonen dat zij meer dan 6 maanden per jaar werkzaam zijn in de geaccrediteerde praktijk en deelgenomen hebben aan verbeterprojecten dienen ruim voor de jaarlijkse audit als huisarts bekend te zijn bij NPA om mee te worden genomen bij de aanmelding van deskundigheidsbevorderingspunten.

De uiteindelijke check op de bij NPA geregistreerde huisartsen vindt plaats door de hoofd-auditor tijdens de audit.

Wat betekent dit voor u?

Voor (pre-)auditactiviteiten na 1 januari 2017 hoeft u zelf geen punten aan te vragen. NPA en NHG regelen dat de deskundigheidsbevorderingspunten in uw GAIA-registratie worden opgenomen. De registratie gebeurt op basis van uw BIGnummer.

Voor het aanvragen van punten voor (pre-)auditactiviteiten vóór 1 januari 2017 kunt u het aanvraagformulier (pdf) van het NHG insturen.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij NPA, 030-2823600, bureau@praktijkaccreditering.nl.