U bent hier

NHG-Standpunten Patiëntenzorg en praktijkorganisatie

De NHG-Standpunten Patiëntenzorg en praktijkorganisatie zijn een uitwerking van de Toekomstvisie en worden gemaakt in samenspraak met de achterban. Ook de LHV is bij de Standpuntontwikkeling betrokken. Naast onderbouwing voor de diverse facetten van de huisartsenzorg geven deze Standpunten ook aanbevelingen voor de innovatie in de praktijk.

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels is de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 vastgesteld. Nieuwe en herziene Standpunten na 2012 zijn geënt op de Toekomstvisie 2022.  

 

Uitnodiging

De NHG-Standpunten Toekomstvisie worden voorbereid in nauw overleg met de leden. Mocht u betrokken willen worden bij deze ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de commentaarfase, dan kunt u zich hiervoor opgeven bij het Marieke van den Brink, secretaresse sectie beleid (m.vandenbrink@nhg.org)

Medisch inhoudelijke Standpunten

Om het medisch beleid van de huisarts te ondersteunen ontwikkelt het NHG naast de bekende NHG-Standaarden ook Medisch inhoudelijke Standpunten.