U bent hier

Accrediteringsduur

Sinds 1 januari 2013 wordt op alle NHG-Programma’s voor Individuele Nascholing (PIN’s) gedurende maximaal vijf jaar accreditatie verleend vanaf de oorspronkelijke publicatiedatum. Bij uitzondering kan de vervaldatum van accreditatie eerder zijn, namelijk als de inhoud van een PIN binnen die termijn van vijf jaar niet meer actueel is, zoals bij een herziening van een NHG-Standaard.

Standaard vervaldatum PIN’s 

In onderstaand overzicht ziet u de PIN’s waarvan de accreditatie in 2018 is vervallen en in 2019 komt te vervallen.

Voorbeeld PIN 17/02 Dementie vervalt op 13/8/2018.

  • PIN-abonnement internetversie: u dient vóór 13 augustus 2018 deze PIN te hebben gemaakt.
  • PIN-abonnement papieren versie: voor het insturen van het papieren toetsblad geldt dat deze vóór 13 augustus 2018 door het NHG moet zijn ontvangen.

Standaard vervaldatum PIN’s

Titelvervalt op
PIN 17/02Dementie13/08/2018
PIN 17/03aDe overgang09/09/2018
PIN 17/03bFractuurpreventie 09/09/2018
PIN 17/05Mictieklachten bij mannen02/12/2018
PIN 17/07Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)17/02/2019
PIN 17/08Maagklachten27/03/2019
Enzovoort ….

Verlopen accreditatietermijn PIN’s

Onderstaande PIN’s zijn vanaf heden niet meer geaccrediteerd. U kunt deze PIN’s dus niet meer maken.

PIN 17/06 Diabetes is vervallen per 08/06/18 (ivm herziening)
PIN 17/09 Leren van incidenten en klachten is vervallen per 28/03/17 (ivm verschijnen nieuwe wet)
PIN 17/04 Palliatieve zorg in de praktijk is vervallen per 18/04/18 (ivm herziening vervangen door PIN 21/08 Palliatieve zorg)
PIN 17/01 Het soa-consult
Alle uitgaven t/m PIN 16/10
Alle uitgaven t/m PIN 15/10
Alle uitgaven t/m PIN 14/10
Alle uitgaven t/m PIN 13/10
Alle uitgaven t/m PIN 12/10
Alle uitgaven t/m PIN 11/10    

Belangrijk!

De vervaltermijn van een PIN kan dus minder dan vijf jaar zijn! Dit is van toepassing zodra de inhoud van een PIN niet meer actueel is, bijvoorbeeld bij een herziening van een NHG-Standaard. Hier kunt u meer lezen over het competentieprofiel (pdf).