U bent hier

NHG Kaderopleiding Diabetes

Opleiding start januari 2021

Heb je interesse in de diabeteszorg? Wil je je zich verder ontwikkelen en verbreden in de diabeteszorg? Wil je een stevige bijdrage leveren aan de eerstelijns diabeteszorg in Nederland? Dan hebben wij jou iets te bieden: de NHG Kaderopleiding Diabetes!

U bent nodig

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders heeft diabetes, dus 1 op de 14 Nederlanders. Iedere week horen ruim 1.000 mensen dat ze diabetes hebben, dat zijn er bijna 150 per dag! Negentig procent hiervan heeft type 2 diabetes mellitus. Het merendeel van de mensen met type 2 diabetes wordt behandeld in de huisartspraktijk. Als kaderhuisarts ga je een belangrijke rol spelen in de kwaliteitsbewaking van deze zorg op lokaal, regionaal en vaak ook landelijk niveau. Tijdens de tweejarige opleiding krijg je hiertoe de tools aangereikt. 

De diabeteszorg staat niet stil, in hoog tempo volgen veranderingen elkaar op: persoonsgerichte zorg, meer aandacht voor leefstijl, en nieuwe medicatie die grote beloften met zich mee lijkt te brengen. Als kaderhuisarts leer je deze ontwikkelingen kritisch op waarde te schatten en een vertaalslag te maken naar de praktijk. Je geeft onderwijs aan huisartsen en praktijkverpleegkundigen, organiseert de diabeteszorg in jouw regio en bent vraagbaak voor jouw collega’s in de eerste lijn. Je speelt een belangrijke rol bij het maken van regionale transmurale afspraken. Ook is er in de opleiding volop aandacht voor vaardigheden als presenteren, onderwijs maken en geven, onderhandelen, het snel zoeken en kritisch beschouwen van wetenschappelijke literatuur en het advies geven aan collega’s. Met al deze vaardigheden als kaderhuisarts diabetes ben je straks een spil in de regionale diabeteszorg en onmisbaar! 

Testimonial(s) 

Janneke Spitsbaard- Velmans, kaderhuisarts regio Utrecht

Tijdens mijn werk als huisarts kreeg ik de behoefte om me meer te gaan verdiepen, me ergens in vast te bijten. De 2 jarige kaderopleiding sloot hier perfect bij aan: kwalitatief goed onderwijs genieten, je ontwikkelen op allerlei vlakken tot een diabetes expert! Ik ging altijd met veel plezier naar de plenaire bijeenkomsten en mentor groepen (gezellig aan de keukentafel) en vond het leuk en leerzaam om met praktijkopdrachten in mijn praktijk of in de zorggroep aan de slag te gaan. Nog altijd zie ik mijn collega’s van de opleiding, wisselen we met elkaar uit, organiseren we intervisie bijeenkomsten, of we gaan samen naar een congres. Tijdens de DiHAG expertbijeenkomsten ontmoet je ook andere collega’s uit het land, deel je ervaringen en wordt er interessant onderwijs gegeven. Het is mooi om als kaderarts een steentje bij te dragen aan betere diabeteszorg in de praktijken en in de regio. Nieuwe richtlijnen vragen omgepersonaliseerde zorg en gezamenlijke besluitvorming. Als kaderhuisarts beweeg je mee met al die ontwikkelingen, dus je vak blijft verfrissend.

 

Erwin Klein Woolthuis, kaderhuisarts diabetes regio Gelderse Vallei

Als huisarts en promovendus met als onderwerp screening naar diabetes type 2 in de huisartsenpraktijk werd ik gevraagd de kwaliteitswerkgroep diabetes van onze zorggroep te versterken. Ik merkte toen dat mijn basiskennis over diabetes en diabeteszorg niet voldoende waren om goed mee te kunnen praten. Toen ik de kaderopleiding diabetes kon gaan volgen, greep ik die kans dus ook met twee handen aan! Niet alleen breid je je medische kennis over diabetes uit, ook leer je hoe de diabeteszorg is georganiseerd. Stages, zoals meelopen met een regionale internist en podotherapeut, waren leuk en heel zinvol. Inmiddels ben ik al weer jaren kaderhuisarts diabetes voor onze zorggroep. Praktijkondersteuners en huisartsen weten me te vinden met hun diabetesvragen. En regelmatig heb ik overleg met internisten, podotherapeuten en andere ketenpartners over regionale werkafspraken. Het lidmaatschap van de DiHAG is hierbij essentieel: door de kwartaalbijeenkomsten blijft je diabeteskennis op pijl en ontmoet je je collega’s, en je blijft op de hoogte van de nieuwste richtlijnen door meeschrijven of becommentariëren. Inmiddels ben ik als bestuurslid van de DiHAG ook actief in overleggen met andere diabetesorganisaties zoals de Nederlandse Diabetes Federatie. Naast mijn eigen praktijk geeft dit de verdieping en extra uitdaging die ik nodig heb.

 

Anneloes Kerssen, kaderhuisarts diabetes regio Leiden / Den Haag

In mijn opleidingstijd heb ik wetenschappelijk onderzoek gedaan bij mensen met diabetes. Daarom was het een logische stap om na mijn huisartsopleiding de kaderopleiding diabetes te gaan volgen. Ik vind het prettig om naast het dagelijkse werk als huisarts verdieping te zoeken in één vakgebied. Het houdt me scherp en daagt me uit. Daarbij is het waardevol (en leuk!) om kennis en ideeën te delen met collega’s in de regio en in het land. Mijn hart ligt bij het onderwijs en de wetenschap, mijn uitdaging ligt in de organisatie van zorg. Als kaderarts word je breed opgeleid in een specifiek vakgebied. Er is meer dan genoeg werk zodat je keuzes kunt maken in wat je wilt doen: je hart volgen of jezelf uitdagen. 

Voor wie?

Je bent huisarts en bent bereid en beschikbaar om de diabeteszorg niet alleen in je eigen praktijk, maar ook in de regio, naar een hoger niveau te tillen. Je zoekt verdieping. Je hebt de mogelijkheid om naast je dagelijkse praktijk tijd vrij te maken voor zelfstudie, het volgen van onderwijs en het lopen van enkele dagdelen stages en het uitvoeren van praktijkopdrachten, liefst in je regionale zorggroep.

Na afronding van de kaderopleiding kun je lid worden van de Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG), de expertgroep waar alle kaderhuisartsen diabetes lid van zijn. De DiHAG vertegenwoordigt LHV en NHG daar waar het diabeteszorg betreft, en beslist dus mee over landelijk beleid op het gebied van de diabeteszorg. Daarnaast is de DiHAG een sociaal netwerk voor de kaderhuisartsen diabetes: je komt viermaal per jaar bijeen om nieuws en ervaringen uit te wisselen, ook is er een HAweb groep voor de DiHAG leden. 

Kosten en tijdsinvestering

De prijs van de kaderopleiding bedraagt (afhankelijk van het aantal deelnemers per lichting) circa € 10.000 en wordt meestal door de zorggroep betaald. De opleiding duurt twee jaar, waarbij de studiebelasting gemiddeld één dag per week is. De opleiding bevat in die twee jaar tien plenaire bijeenkomsten, acht dagdelen met de mentorgroep, zeven dagdelen stage en tweemaal een tweedaagse. 

Accreditering

De kaderopleiding is geaccrediteerd voor 40 uur per studiejaar; ieder semester krijg je 20 studiepunten. Je verzamelt de gegevens van al je activiteiten op diabetesgebied in een digitaal portfolio. Als dit portfolio voldoet aan de opleidingseisen ontvang je een certificaat en word je ingeschreven in het register van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) als Kaderhuisarts Diabetes.

Locatie

De plenaire bijeenkomsten vinden plaats in Zeist, de bijeenkomsten met de mentorgroep regionaal. De tweedaagse vindt op centrale locatie in Nederland plaats. 

Organisatie

Deze NHG kaderopleiding wordt georganiseerd vanuit het Julius Centrum voor
Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Studieprogramma

Meer gedetailleerde informatie over de NHG Kaderopleiding Diabetes vind je t.z.t. in de Studiewijzer van de opleiding.

Aanmelden en vragen

Je kunt je aanmelden voor de achtste lichting (startdatum eerste kwartaal 2021) door een sollicitatiebrief met curriculum vitae per e-mail te sturen naar:

Dr. Bertien Hart, huisarts en kaderhuisarts diabetes
Coördinator NHG Kaderopleiding Diabetes
E-mail: h.e.hart@umcutrecht.nl
Telefoonnummer: 06 - 16950844

Na aanmelding volgt een telefonische intake om kennis te maken en de verwachtingen te bespreken. Voor eerdere vragen over de kaderopleiding neem je contact op met dr. Bertien Hart, coördinator van de opleiding.