U bent hier

Palliatieve Thuiszorg in de Praktijk (PaTz)


Waarom een cursus PaTz?

Het verbeterprogramma Palliatieve Zorg van ZonMw ondersteunt zorgaanbieders om met bestaande kennis en inzichten de palliatieve zorg verder te verbeteren. De belangrijkste doelstellingen van het verbeterprogramma:

  • patiënten sterven op de plek van hun voorkeur;
  • patiënten en naasten voeren zelf de regie;
  • de zorg is goed op elkaar afgestemd;
  • patiënten krijgen zorg die is afgestemd op hun specifieke wensen, behoeften en waarde;
  • er is aandacht voor zorgbehoeften op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied.

Een van de best practices op dit vlak is het PaTz project. Het project heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen te bevorderen waardoor de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toeneemt. Dit wordt bereikt door het oprichten van PaTz-groepen in de eigen buurt of dorp. In deze groepen wordt met behulp van regelmatige besprekingen gestreefd naar een goede afstemming van de palliatieve zorg.

Inhoud van de cursus

De cursus PaTz in de Praktijk bestaat uit twee dagdelen. Tijdens het eerste dagdeel krijgen de deelnemers handvatten in het opzetten en begeleiden van groepen. Uitgaande van de omschrijving van de toekomstige eigen regionale ‘PaTz’-groep en de te verwachten knelpunten krijgt de deelnemer de gelegenheid zich professioneel te bekwamen in het begeleiden van deze groep.
Tijdens het tweede dagdeel worden de deelnemers getraind in vroegtijdige identificatie van palliatieve problematiek, daarna wordt stilgestaan bij een adequate besluitvorming in de palliatieve fase. Nadat de regionale palliatieve zorg in kaart gebracht is gaat de deelnemer naar huis met concrete plannen voor de eigen locale situatie.

Voor wie

De cursus PaTz is bedoeld voor huisartsen (groep van 12-14 deelnemers) die net begonnen zijn met een PaTz-groep in de eigen omgeving of plannen hebben voor het oprichten hiervan. Ook (wijk)verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde kunnen aan de cursus deelnemen.

Accreditatie

De cursus is via de NHG-instellingsaccreditering geaccrediteerd voor 8 uur, zowel voor huisartsen als specialisten ouderenzorg. Tevens is de cursus erkend als EKC-vervolgcursus en nascholing voor kaderhuisartsen palliatieve zorg. Verpleegkundigen kunnen een certificaat krijgen voor hun portfolio.

Cursusdata

De cursus wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. We streven ernaar de cursus zoveel mogelijk regionaal te organiseren

Indien u interesse heeft om deze NHG Scholing op te nemen in uw curriculum of in-company scholing aan te vragen, dan kunt u contact opnemen met Marij Duijsters, senior adviseur bij de Stichting PaTz door een mail te sturen naar info@patz.nu 

Kosten

De kosten zijn € 295,- per persoon inclusief lunch. 

Meer weten

Voor inhoudelijke informatie: Michael Kijser, wetenschappelijk medewerker, NHG-Nascholing (M.Kijser@nhg.org).
Voor organisatorische informatie: Marij Duijsters, senior adviseur Stichting PaTz (info@patz.nu) of Yvonne Klapdoor, office manager NHG-Nascholing