U bent hier

Patiëntenvoorlichting

Het NHG vindt het belangrijk dat patiënten goede en betrouwbare voorlichting krijgen over ziekten en aandoeningen. Daarom maakt het NHG verschillende producten ter ondersteuning van de voorlichting door huisartsen, vóór, tijdens en na het consult. Deze producten sluiten aan op de wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen.

Thuisarts.nl

Thuisarts.nl is dé website waar alle publieks- en patiënteninformatie van het NHG is verzameld. Thuisarts.nl is er voor alle patiënten, gezond of ziek. Maar vooral is Thuisarts.nl bedoeld als ondersteuning van de voorlichting in de huisartsenpraktijk. Ook bevat Thuisarts.nl meer dan 100 Thuisarts.nl-filmpjes die meer uitleg geven over verschillende aandoeningen. Sinds de komst van Thuisarts.nl is het aantal telefonische en kortdurende consulten bij de huisarts gedaald is met 12 procent.

Lees meer

3 goede vragen

Wat zijn mijn mogelijkheden?
Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
Wat betekent dat in mijn situatie?

Dit zijn de ‘3 goede vragen’. Ze zijn een eenvoudig toepasbare manier om praktisch invulling te geven aan persoonsgerichte zorg. Door gebruik van 3 goede vragen zijn patiënten bewuster dat ze mee mogen beslissen en dat er meer mogelijkheden zijn. Dit leidt tot efficiëntere consulten en meer therapietrouw.

Het beschikbaar maken van 3 goede vragen voor de huisartsenzorg is een project van projectpartners NHG, V&VN, InEen, LHV en Patiëntenfederatie Nederland. Om de toepassing voor u zo makkelijk mogelijk te maken hebben zij een implementatiekoffer ontwikkeld.  Deze bevat een handleiding, informatie en diverse communicatiematerialen, zoals een patiëntenfolder.