U bent hier

Spreekuurondersteuning

Naast vakmanschap wordt de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde mede bepaald door beschikbaarheid van goed ‘gereedschap’. Het NHG maakt daarom een scala aan materialen om praktijken te ondersteunen bij het opzetten en het uitvoeren van zowel het gewone als gespecialiseerde spreekuren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan handleidingen voor het opzetten van een spreekuur voor een bepaalde doelgroep (diabetespatiënten, COPD-patiënten, etc.), protocollen en consultondersteunende formulieren.

Materialen voor praktijkondersteuners - en verpleegkundigen

Naast huisartsen zijn praktijkondersteuners en –verpleegkundigen een belangrijke doelgroep voor deze materialen omdat zij een steeds groter deel van met name de chronische en complexe zorg voor hun rekening nemen.

Triage

Hoogwaardige kwaliteit van de huisartsgeneeskunde wordt ook bevorderd door een goede bepaling van de urgentie van de hulpvraag van een patiënt; wie moet vandaag of met spoed gezien worden, wie kan wachten tot de volgende dag en welke patiënt heeft genoeg aan een zelfzorgadvies. Het NHG ondersteunt dit proces middels de TriageWijzer.