U bent hier

LESA Chronische medicatie bij astma/COPD & DM type 2

Deze LESA beoogt dat op het juiste moment optimale zorg wordt geboden door huisarts en apotheker afgestemd op de behoefte van de patiënt, waarbij de continuïteit in de zorg herkenbaar is. Het uitgangspunt hierbij is dat de huisarts de medicatie voorschrijft en de apotheker de medicatie aflevert.

Samenvatting

  • De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Chronische medicatie bij astma/COPD en diabetes mellitus type 2 is het resultaat van landelijk overleg tussen huisartsen en apothekers over gedeelde zorg aan patiënten die vanwege deze aandoeningen chronische medicatie gebruiken.
  • De LESA is gebaseerd op wetenschappelijke gegevens vastgelegd in standaarden en protocollen van beide beroepsgroepen en afspraken binnen de werkgroep.
  • Het verlengen van de chronische medicatie bij astma/COPD en diabetes mellitus type 2 zal normaliter plaatsvinden tijdens de reguliere controles bij de huisarts. Los van de controles kan de verlenging van deze chronische medicatie op een aantal manieren geautoriseerd worden. De huisarts is verantwoordelijk voor het recept. De wijze van autoriseren (recept voor eenmalige aflevering of voor een aantal afleveringen (itereren)) heeft gevolgen voor de verantwoordelijkheid van de apotheker.
  • Anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullende diagnostiek verlopen volgens de desbetreffende NHG-Standaarden en vormen een taak van de huisarts.
  • Bij het verdere beleid zoals voorlichting, keuze van de medicatie en toedieningsvorm en instructie stemmen huisarts en apotheker hun acties op elkaar af en dragen dezelfde boodschap uit naar de patiënt.
  • Deze landelijke afspraken moeten regionaal worden uitgewerkt tot concrete werkafspraken.