U bent hier

Een NHG-erkende praktijkconsulent ondersteunt uw praktijk bij kwaliteitsverbetering

De NHG-erkende praktijkconsulenten zijn enthousiaste pleitbezorgers van systematisch werken aan kwaliteitsverbetering en transparantie in de huisartsenpraktijk. Vanuit hun achtergrond hebben zij affiniteit met de kern van het huisartsenwerk: de zorg voor de patiënt.

Ook zijn zij volledig op de hoogte van de eisen en voorwaarden die aan de NHG-Praktijkaccreditering® gesteld worden en herkennen mogelijke problemen in de aansturing van de organisatie of het personeel.

Daarnaast hebben zij ook oog voor het belang van noodzakelijke medische vernieuwingen. De praktijkconsulenten weten voor een specifiek probleem de juiste experts in te schakelen of kunnen u de weg wijzen naar relevante informatie.

De praktijkconsulenten zijn erkend door het NHG op basis van specifieke scholing, ervaring en feedback en opgenomen in het register van NHG-erkende Praktijkconsulenten.

Van de NHG-erkende praktijkconsulenten wordt verwacht dat zij voor het behoud van hun registratie regelmatig aan voor NHG-erkenning geaccrediteerde nascholing deelnemen (20 uur per 5 jaar), gemiddeld 4 normpraktijken per jaar begeleiden en een portfolio met minimaal 10 positieve evaluaties kunnen overleggen.

Hoe kan een NHG-erkende praktijkconsulent u helpen?

  • Het samenwerken met een praktijkconsulent kan u veel tijd schelen, omdat u niet zelf hoeft te ontdekken hoe kwaliteitsontwikkeling en in het bijzonder praktijkaccreditering in zijn werk gaat.
  • Daarnaast kunt u profiteren van de ervaring die de praktijkconsulent heeft met procesbegeleiding in verschillende praktijken en organisaties.
  • Ook kunt u ervoor kiezen de praktijkconsulent een rol te geven in bv. het voorzitten of verslagleggen van bijeenkomsten met uw praktijkteam en het bewaken van deadlines en afspraken.
  • Tevens kunt u de praktijkconsulent uw praktijkteam laten begeleiden bij het maken, uitvoeren  en borgen van verbeterplannen.

Praktijken die met de praktijkconsulent goede afspraken maken over het doel en de verwachtingen rondom de begeleiding blijken doorgaans erg tevreden te zijn en ervaren dat het proces van praktijkaccreditering niet alleen efficiënter, maar ook plezieriger verloopt.

Hoe schakelt u een NHG-erkende praktijkconsulent in?

De praktijkconsulent werkt als zelfstandige of bij een regionale ondersteuningsstructuur en sluit altijd een overeenkomst met u af. Hierin staat beschreven voor welke activiteiten u een beroep doet op de praktijkconsulent, wat daarvan de kosten zijn, hoe u de overeengekomen opdracht evalueert en de voortgang regelt. Het is belangrijk dat u een praktijkconsulent vindt die bij u en de kenmerken van uw praktijk(regio) past. Het register van NHG-erkende praktijkconsulenten biedt u inzicht in de namen, de evt. organisatie waarvoor zij werken en evt. specifieke aandachtsgebieden. Dit overzicht helpt u een goede keuze te maken en contact te leggen.

Disclaimer

U gaat als persoon of praktijk zelf een overeenkomst met de NHG-erkende praktijkconsulent aan. Het NHG draagt geen verantwoordelijkheid voor deze overeenkomst, danwel de werkwijze en de uitgevoerde werkzaamheden van desbetreffende NHG-erkende praktijkconsulent.
Wel draagt het NHG bij aan de vereiste deskundigheidsbevordering en informatieverstrekking, en bewaakt of de NHG-erkende praktijkconsulent aan de (her)registratie eisen blijft voldoen. De op deze website gepubliceerde praktijkconsulenten zijn NHG-geregistreerd tot 2021. Daarna zal NHG het onderhoud en de ondersteuning van hun registratie beëindigen..

Klachten en Complimenten

Heeft u de behoefte om specifieke klachten of complimenten over het functioneren van de NHG-erkende praktijkconsulent door te geven, dan adviseren wij u dit in ieder geval met desbetreffende praktijkconsulent te bespreken. Daarnaast is het uiteraard mogelijk om het NHG om advies te vragen of te informeren via onze helpdesk.