U bent hier

Tips en aandachtspunten

Denk bij de presentatie van de klachten van de patiënt aan een mogelijk verband met de vasten. Als mensen klachten hebben door het vasten (misselijkheid, maagklachten) benadruk dan de tijdelijkheid hiervan. Houd bij het voorschrijven van medicatie (bijvoorbeeld antibiotica) zoveel mogelijk rekening met de optie van een eenmaaldaagse dosering. Menstruerende meisjes/vrouwen kunnen door pilgebruik in de gelegenheid worden gesteld om te vasten zonder onderbreking. Houd er rekening mee dat patiënten/cliënten tijdens de ramadan bij voorkeur in de ochtend afspraken maken.

Tips en aandachtspunten voor zorgverleners

Sta al tijdens de intake stil bij de rol die godsdienst en ramadan spelen in het leven van de patiënt, zodat daar meet van meet af aan rekening kan worden gehouden.
Denk bij taal- en communicatieproblemen aan de mogelijkheid om een Voorlichter Eigen Taal en Cultuur (VETC’er), een allochtone zorgconsulent of de tolkentelefoon in te schakelen. 

De NIGZ-brochure Ramadan helpt zorgverleners om moslimpatiënten respectvol te adviseren over hoe zij tijdens de ramadan op andere wijze aan hun religieuze verplichtingen kunnen voldoen. Na Nederlandstalige uitleg voor hulpverleners volgt uitleg voor patiënten in het Nederlands, Turks, Arabisch, Farsi en Somalisch.