U bent hier

NHG-Behandelrichtlijn Brandwonden

Kernboodschappen

 • Adviseer bij (telefonische) melding de brandwond indien mogelijk 10 tot 20 minuten te koelen met lauw stromend kraanwater (15 °C tot 30°C).
 • Bepaal bij een vermoedelijk relatief klein brandwondoppervlak (< 10% van het lichaamsoppervlak) de grootte van de brandwond met het handoppervlak van de patiënt (is ongeveer 1%).
 • Bepaal bij een vermoedelijk groot brandwondoppervlak (≥ 10% van het lichaamsoppervlak) de grootte van het oppervlak met de Regel van 9.
 • Het gebruik van zilversulfadiazinecrème wordt afgeraden.
 • Wees vooral bij kinderen alert op een brandwond door mishandeling of verwaarlozing.
 • Verwijs met spoed per ambulance bij:
  • symptomen van inhalatieletsel;
  • chemisch letsel door een potentieel gevaarlijke of onbekende stof;
  • blootstelling aan hoogspanning;
  • tweedegraads of diepere brandwond met een oppervlak ≥ 5% bij een kind of ≥ 10% bij een volwassene.

 

Versiedatum: 4 augustus 2016