U bent hier

NHG-Behandelrichtlijn Fenomeen van Raynaud

De NHG-Behandelrichtlijn Fenomeen van Raynaud geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met het primaire fenomeen van Raynaud. De achtergronden van het secundaire fenomeen van Raynaud worden besproken, maar het beleid valt buiten het bestek van deze richtlijn, behalve indien geneesmiddelengebruik de oorzaak is.

Kernboodschappen

  • Stel de diagnose primair fenomeen van Raynaud alleen als er geen aanwijzingen zijn voor een specifieke oorzaak (dan is sprake van het secundaire fenomeen van Raynaud).
  • Het beleid bij het primaire fenomeen van Raynaud is niet-medicamenteus en bestaat voornamelijk 10 uit maatregelen om daling van de lichaamstemperatuur te voorkomen.
  • Overweeg bij patiënten met ernstige klachten, bij wie niet-medicamenteuze adviezen onvoldoende effectief zijn, een proefbehandeling met nifedipine.
  • Het voorschrijven van andere vaatverwijdende geneesmiddelen wordt afgeraden, omdat de effectiviteit hiervan niet is aangetoond.

 

Versiedatum: september 2018