U bent hier

NHG-Behandelrichtlijn Waterpokken

Deze behandelrichtlijn geeft adviezen voor de diagnostiek en behandeling van waterpokken (varicella). Een aparte paragraaf behandelt preventie van waterpokken en de complicaties daarvan bij risicogroepen. De inhoud van de richtlijn is afgestemd op de LCI-richtlijn Waterpokken en gordelroos en de NVMM-richtlijn Varicella.

Kernboodschappen

 • Vrijwel iedereen die in Nederland opgroeit, maakt op de kinderleeftijd waterpokken door.
 • Bij kinderen heeft waterpokken meestal een mild en zelflimiterend beloop.
 • Het risico op een ernstig beloop met complicaties is verhoogd bij:
  • immuungecompromitteerden;
  • pasgeborenen;
  • patiënten ouder dan 12 jaar, in het bijzonder zwangeren.
 • Indien een seronegatieve zwangere een risicocontact heeft gehad met iemand met waterpokken, is toediening van varicella-zosterimmunoglobulinen (VZIG) geïndiceerd; dit moet zo spoedig mogelijk worden toegediend, in ieder geval binnen 96 uur na expositie. Hetzelfde geldt voor:
  • pasgeborenen van wie de moeder waterpokken heeft;
  • seronegatieve immuungecompromitteerden.

 

Versiedatum: januari 2019