U bent hier

Stabiele angina pectoris (LESA Laboratoriumdiagnostiek)

Deze samenvatting is geactualiseerd in juni 2020 ten opzichte van de versie van 2006.

Inhoud

 1. Risico-inventarisatie cardiovasculair risicomanagement
 2. Bij vermoeden van anemie of een schildklierfunctiestoornis

1. Risico-inventarisatie cardiovasculair risicomanagement

Bepalingen

 • lipidenprofiel:
  • totaalcholesterol
  • HDL-cholesterol
  • LDL-cholesterol
  • triglyceriden
  • totaalcholesterol-HDL-cholesterolratio
 • glucose
 • eGFR + creatinine
 • albumine-creatinineratio (ACR) in urine

Indicatie 

 • Bij patiënten met stabiele angina pectoris

Referentiewaarden en verder beleid

lipidenprofiel:
 • totaalcholesterol
 • HDL-cholesterol
 • LDL-cholesterol
 • triglyceriden
 • totaalcholesterol-HDL-cholesterolratio
Zie hoofdstuk Cardiovasculair risicomanagement

glucose

Zie hoofdstuk Diabetes mellitus type 2

eGFR + creatinine
albumine-creatinineratio (ACR) in urine

Zie hoofdstuk Nieraandoeningen

2. Bij vermoeden van anemie en/of schildklierfunctiestoornis

Bepalingen

 • Hb
 • TSH (indien afwijkend: vrij T4

Indicatie 

 • Bij vermoeden van anemie of hyperthyreoïdie

Referentiewaarden en verder beleid

HbZie hoofdstuk Anemie 
TSH (indien afwijkend: vrij T4)Zie hoofdstuk Schildklieraandoeningen